:: ผู้กล้าเหลียงซาน - ไท ต้นกำเนิดขบวนการประชาธิปไตย :: EP2

     ตอน 1     ตอน 2     ตอน 3     ตอน 4     ตอน 5     ตอน 6

หลักฐานสำคัญปรากฏในจารึก "ซ้องกั๋ง" ว่า...เครื่องหมายสำคัญที่ปรากฏยืนยันว่า "ผู้กล้าเหลียงซาน คือ "ชนชาติไท" เพราะ...ทุกคนล้วนสักหมึกดำ อันเป็นเครื่องหมายบ่งชี้ ว่าพวกเขาเหล่านี้คือ " ชนชาติไท "...

.